Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Bedrijven
  • Cultuur
  • Zorg
  • Overheid
  • Onderwijs
  • Blog

  Trending topic: netwerksamenwerking

  De manier waarop overheden, bedrijven, zorg en onderwijs samenwerken is aan het veranderen. Overheid, bedrijven, zorg en onderwijs werken slim samen door kennis te bundelen. Specialisten en betrokkenen komen samen en delen kennis en informatie. Een nieuwe manier van samenwerken die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

  “Organisaties hebben behoefte aan flexibiliteit als het gaat om samenwerken en kennisdelen.”

  Een nieuwe trend

  “Na Het Nieuwe Werken is er een nieuwe trend ontstaan: netwerksamenwerking. Wij zien dat er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan waarin organisaties gaan samenwerken rondom bepaalde thema’s en complexe vraagstukken. Dit is een trend die vooral binnen de overheid en grote organisaties speelt. Er ontstaan nu bijvoorbeeld vele gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Specialisten worden samengebracht en op deze manier wordt kennis en informatie op een slimme manier onderling gedeeld,” zegt Jeroen Rispens, oprichter van Mett.

  “Deze organisaties hebben behoefte aan flexibiliteit als het gaat om samenwerken en kennisdelen. De mensen willen gefaciliteerd worden door een simpel en flexibel platform wat overal te raadplegen is. Dat deze organisaties nu zoeken naar online samenwerkomgevingen als een sociaal intranet is dan ook geen verrassing. Netwerksamenwerking en een sociaal intranet gaan hand in hand. Met behulp van een sociaal intranet kunnen netwerken optimaal samenwerken. Kennis en informatie wordt niet alleen beter gedeeld maar ook sneller. Complexe vraagstukken kunnen zo veel sneller worden behandeld.”

   “Controle zal ingeruild moeten worden voor support.”

   Professioneel samenwerken

  De verwachting is dat het komende jaar steeds meer overheidsinstanties en organisaties gaan samenwerken in netwerken en samenwerkingsverbanden. Maar wat is eigenlijk de definitie van een netwerkorganisatie? Het gaat om het verbinden van mensen van verschillende organisaties rondom kennis en thema’s.

  In een sociaal intranet wordt dat onder andere gefaciliteerd doordat men kan samenwerken in groepen. Zo kan alle communicatie en documentatie rondom een onderwerp op één plek plaatsvinden. Internen en externen, zoals bewoners of partners, kunnen allemaal bij de informatie die voor hen bedoeld is. De eigenaar van een groep bepaald of een groep op is, of juist alleen toegankelijk is voor de groepsdeelnemers. Alles veilig in een vertrouwde omgeving. Zo kunnen netwerken flexibel en slim samenwerken.

  Jeroen Rispens: “Nieuw aan deze manier van organiseren is dat het eerder decentraal dan centraal in een organisatie tot stand komt. Hiervoor moet ruimte zijn en worden geboden door het management. Controle zal ingeruild moeten worden voor support, in de verwachting dat mensen in een organisatie kapitaal vormen dat je kunt ontwikkelen.”