Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Blog

  Online ouderparticipatie: betrek ouders digitaal bij onderwijs

  Betrokkenheid van ouders kan niet alleen de leerprestaties van kinderen verbeteren, maar ook de algehele kwaliteit van de school. Niet alle ouders hebben de tijd en mogelijkheid om op school actief te helpen of deel te nemen aan een ouderraad. Om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school en het onderwijs van het kind, kun je als school, kinderopvang of buitenschoolse opvang een platform voor online ouderparticipatie inzetten.

  mogelijkheden van ONLINE ouderparticipatie

  Via online participatie is het mogelijk om ouders eenvoudig op de hoogte te houden of zelfs actief te betrekken bij plannen en beleid. Een succesvol online ouderparticipatie platform is altijd aanvullend op offline communicatie en activiteiten, zoals ouderavonden en brieven. Op die manier vergroot je de kans dat je alle ouders bij het school- en leerproces betrekt.

  In hoeverre je als crèche, school of buitenschoolse opvang ouders wil betrekken bepaal je zelf. Jij bepaalt de mate van participatie. Wil je ouders alleen informeren, wil je ook ideeën inventariseren, ouders de mogelijkheid bieden om ideeën te waarderen en te reageren op plannen, mogen ouders ook stemmen op plannen en beleid, of wil je actief samenwerken met ouders en het platform inzetten voor co-creatie?

  Niveau 1: informeren

  Wil je gedurende de dag ouders op de hoogte houden van de belevenissen van het kind via foto’s, of wil je liever wekelijks een verslagje delen? Dit kan beide overzichtelijk in Mett. Leerkrachten kunnen in een besloten groep met de ouders van een kind informatie delen. Zo kunnen leerkrachten ouders in een afgeschermde online omgeving persoonlijk op de hoogte houden.

  Soms is het handiger om alle ouders van een klas op de hoogte te brengen. Bijvoorbeeld om het huiswerk van de klas of tips voor spreekbeurten te delen. Op die manier kunnen ouders hun kind thuis goed begeleiden. Wanneer je iedereen op de hoogte wil brengen dan kan dit natuurlijk ook op een openbare pagina. Denk aan het schoolnieuws of een agenda met de aankomende activiteiten. Wanneer er een nieuw bericht is geplaatst in het participatieplatform ontvangen betrokkenen automatisch een notificatie. Zo blijven ouders gemakkelijk op de hoogte.

  Toepassingsmogelijkheden

  • Besloten groepen: ouder-leerkracht of klassikaal
  • Schoolnieuws
  • Agenda

   Niveau 2: inventariseren

  Bied ouders die geïnteresseerd zijn in de school als geheel de mogelijkheid om blanco ideeën in te zenden voor het schoolbestuur of de ouderraad, of inventariseer ideeën rondom een bepaald thema. Zo geef je ouders met weinig tijd de mogelijkheid om mee te denken. Of bied ouders de mogelijkheid om reacties te plaatsen in een besloten groep met de leerkracht of begeleider van het kind. Handig wanneer een kind iets later komt, of ouders specifieke vragen hebben aan de begeleider van hun kind.

  Toepassingsmogelijkheden

  • Online ideeënbus
  • Reageren en vragen stellen in besloten groepen

  Niveau 3: waarderen en reageren

  Sommige ouders die hoog betrokken zijn hebben alleen belangstelling voor het onderwijsleerproces van hun eigen kind, anderen hebben ook belangstelling in de school als geheel. Deze laatste groep heeft niet altijd tijd om ouderbijeenkomsten bij te wonen of deel te nemen aan een ouderraad. Om zoveel mogelijk ouders actief te betrekken bij de school, biedt een platform voor ouderparticipatie de uitkomst. Deel ideeën of plannen en laat ouders waarderen en reageren. Snel en gemakkelijk, vanaf huis of kantoor.

  Toepassingsmogelijkheden

  • Stemmen op ideeën
  • Reageren op ideeën

  Niveau 4: kiezen en stemmen

  Wanneer de schoolplannen in een gevorderd stadium zijn, kun je als school ouders de mogelijkheid bieden om te stemmen op de ideeën en plannen. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan, door ouders te laten kiezen. Communiceer duidelijk wat de plannen zijn, wat je van de ouders verwacht en wat je met de stemmen gaat doen. Beïnvloedt het de keuze van het bestuur, of is het de beslissende factor?

  Toepassingsmogelijkheden

  • Stemmen op plannen
  • Kiezen van plannen

  Niveau 5: co-creatie

  In tegenstelling tot traditionele vormen van planvorming, laat je ouders bij co-creatie direct toe tot het planvormingsproces. Dit kun je online slim faciliteren. Betrek ouders vanaf de start bij doelen en plannen, afwegingen en keuzes. Op die manier kun je samen met ouders tot creatieve en onverwachte oplossingen komen. Kortom: creëer een online speelplaats voor ouders! Lees in deze blog meer tips voor co-creatie.

  Toepassingsmogelijkheden

  • Community voor schoolbeleid en plannen
  • Gezamenlijk bedenken, plannen en organiseren
  • Besloten community voor ouders, leerkrachten en bestuur

  Mett voor het onderwijs

  Naast platform voor online ouderparticipatie kun je Mett inzetten op vele manieren. Denk aan een interactieve leer- en werkomgeving voor leerlingen, intranet voor bestuur en leerkrachten, of tijdelijk projectplatform. Deze online omgeving richt je eenvoudig in op jouw wensen. Of dit nu een participatieplatform, projectplatform of intranet is. Dit kun je zelf, maar hier kunnen wij je ook bij helpen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Mett voor jouw school? Kijk dan op de pagina voor het onderwijs, of vraag een vrijblijvende demo aan.

  VRIJBLIJVENDE DEMO AANVRAGEN