Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Overheid
  • Case
  • Co-creatie & participatie
  • Kenniscommunity
  • Samenwerkingsplatform
  • Website mét community

  Stadslab Breda vormt een online community voor vernieuwende initiatieven

  Stadslab Breda is er om ideeën, plannen, initiatieven van Bredanaars werkelijkheid te laten worden. Het is een onafhankelijk netwerk van betrokken deskundigen dat inwoners en organisaties met vernieuwende ideeën en initiatieven een zet in de richting van realisatie geeft.

  Wat is Stadslab Breda?

  Stadslab Breda steunt vernieuwende initiatieven uit de stedelijke samenleving op het terrein van stedenbouw en ruimtelijke ordening, bouwkunde, energietransitie en sociale onderwerpen, zoals nieuwe combinaties van wonen en zorg. Het samenwerkingsverband doet dit door initiatiefnemers in contact te brengen met kennis en kunde, maar ook door praktische ondersteuning te bieden.

  Stadslab Breda logo

  Het stadslab is een initiatief van de lokale bouw- en vastgoedsector, waarvan 160 leden en aangesloten bedrijven verenigd zijn in de bouwsociëteit Via Latus. Het is een coproductie met de gemeente Breda en het lokale hoger onderwijs dat is opgezet rondom een aantal uitdagingen:

  • het (betaalbaar) wonen
  • de zorg – in het bijzonder oudere inwoners
  • duurzaamheid en energietransitie
  • duurzame herontwikkeling van bestaand vastgoed en braakliggende terreinen.

  Advies, brainstormsessie of wegwijzer

  Het stadslab helpt initiatiefnemers op drie manieren. Allereerst door de initiatiefnemer in contact te brengen met deskundigen uit het netwerk voor een goed gesprek en advies. Voor complexere initiatieven biedt stadslab een andere aanpak. Hierbij gaat een multidisciplinair team van deskundigen samen met de initiatiefnemer een dag aan de slag in tijdens een ‘atelier’ of workshop waarbij de initiatiefnemer het idee kan presenteren en de kennis van de deskundigen de gehele dag mag benutten. Tot slot kan het Stadslab initiatiefnemers steunen middels het netwerk van de organisatie door als wegwijzer te functioneren en de initiatiefnemer in contact te brengen met commerciële partijen om het idee verder te realiseren.

  Stadslab Breda heeft een eigen online co-creatie en participatieplatform

  Stadslab Breda heeft sinds 1 maart 2016 een eigen online co-creatie en participatieplatform. Het is een openbare website waar Bredanaars ideeën in kunnen zenden, op de hoogte kunnen blijven van lopende initiatieven en in contact komen met netwerken van professionals in Breda, maar ook een besloten samenwerkingsplatform waar kerngroepen, deskundigen en straks ook burgers met goede ideeën samenkomen. Doordat Stadslab Breda een nieuwe organisatie is, een samenwerkingsverband van veel verschillende partijen, vraagt deze organisatie om een nieuwe manier van samenwerken.