Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Overheid
  • Case
  • Co-creatie & participatie
  • Website mét community

  Participatie platform Oegstgeest aan zet

  Onder het motto ‘Oegstgeest aan zet’ wil de gemeente Oegstgeest goede ideeën uit de gemeente ondersteunen. Bijvoorbeeld ideeën om elkaar te helpen of ideeën voor ruimtelijke plannen. Gemeente Oegstgeest verzamelt en ondersteunt deze ideeën door tijd, ruimte of een financiële bijdrage te leveren. Of door actieve bewoners en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Zo betrekt de gemeente Oegstgeest bewoners bij plannen en creëert de gemeente een netwerk van burgers die elkaar helpen.

  Wat is Oegstzee aan zet?

  Oegstgeest aan zet is een compleet co-creatie en participatie platform met een openbaar en besloten deel. De gemeente zet het platform in als verzamelplek voor algemene goede ideeën voor de gemeente, maar ook om burgers bij specifieke plannen te betrekken. Of het nu gaat om het organiseren van een fietstocht voor ouderen of om het stemmen op een plan voor een natuurgebied. Iedereen krijgt de kans om mee te denken en doen.

  Campagne Meer voor Elkaar

  Een mooi voorbeeld is de campagne Meer voor Elkaar. Burgers met een goed idee op het gebied van hulp en ondersteuning konden via deze campagne een idee indienen via het platform Oegstgeest aan zet. Dit idee konden zij voorzien van tekst en uitleg, maar ook links naar externe websites en video’s. Vervolgens keek de gemeente samen met de initiatiefnemers kijken naar de mogelijkheden en helpen waar nodig. Bijvoorbeeld door te helpen met zoeken naar vrijwilligers die het initiatief willen steunen, door mee te denken of door het initiatief te sponsoren.

  Actieve bewoners die hun steentje willen bijdragen, kunnen zich aansluiten bij een ingezonden initiatief. Op de website staan alle ingezonden initiatieven met uitgebreide uitleg. Iedereen kan aanhaken bij een initiatief. Simpelweg door op de ‘ik doe mee’ knop te klikken en een e-mail te sturen naar de initiatiefnemer.

  Herinrichting Klinkenbergerplas

  Ook zette de gemeente Oegstgeest het platform in om bewoners te betrekken bij de herinrichting van het gebied Klinkenbergerplas. Hier werden bewoners op de hoogte gebracht van de procedure omtrent het bestemmingsplan, kregen bewoners de kans om ideeën met betrekking tot het gebied in te zenden, te stemmen op ingezonden ideeën en zich aan te melden voor de inloopavond. Betrokken bewoners konden zich aanmelden voor de klankbordgroep om actief mee te denken en discussiëren. Na afloop van alle bijeenkomsten werden documenten en presentaties gedeeld op het platform, zodat ook bewoners met minder tijd de kans kregen om op de hoogte te blijven. 

  Er zijn 121 zeer afwisselende ideeën ingediend. Van drijvende eilandjes tot wand voor oeverzwaluwen en zelfs een openluchtbioscoop. Deze ideeën zijn vervolgens door geïnteresseerden aan de hand van 1 tot 5 sterren gewaardeerd. In totaal zijn er wel meer dan 1000 waarderingen uitgebracht! 70 betrokkenen hebben hun idee toegelicht en zijn met elkaar en de gemeente in gesprek gegaan over het ruimtelijke plan en de ingezonden ideeën. Medio november en medio december zijn opnieuw bijeenkomsten georganiseerd om uitgangspunten en plannen te bespreken met betrokkenen. Na afloop van deze bijeenkomsten zijn de presentaties en documenten gedeeld in de besloten omgeving van het platform, waar betrokkenen ook de uitkomst van enquêtes en beeldmateriaal staat en waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor aankomende bijeenkomsten en de nieuwsbrief. Geïnteresseerden kregen toegang tot deze besloten omgeving door een idee in te dienen, te reageren op een idee of zich in te schrijven.

  Een impressie van het platform Oegstgeest aan zet

  Screenshot co-creatie en participatie platform Oegstgeest aan zet