Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Blog
  • Samenwerkingsplatform

  (Online) Communicatie in hart van beleid: Factor C 3.0

  Factor C staat voor communicatie in hart van het beleid. Het is een werkwijze waarin beleids- en communicatieadviseurs vanaf het begin van het beleidsproces nauw met elkaar samenwerken om de externe omgeving en de interne omgeving met elkaar te verbinden. Het is een methodiek die de beleidsmedewerkers ondersteunt bij het ontwikkelen van een communicatief beleid. Maar hoe gaat dat dan?

  Op 24 maart 2015 hebben de bedrijven Spilter en Mett een workshop gegeven over Factor C. Doelstelling van de workshop was om kennis uit te wisselen over de voordelen en eventuele valkuilen voor Factor C.

  In deze blog wordt verslag gedaan van deze sessie. Tijdens de sessie werd gebruik gemaakt van de software van Spilter om het gesprek in goede banen te leiden, gezamenlijk tot inzichten te komen en deze digitaal vast te leggen.

  Drie vragen Factor C

  Factor C is een methodiek bestaande uit drie vragen en naar aanleiding van die vragen
  wordt er verwacht dat je optimaal kunt aansluiten bij relevante partijen. Het is een erg handige manier om betrokkenen met elkaar in gesprek te laten gaan om vervolgens samen naar de succesfactoren en oplossingen te zoeken.

  1. Wie is betrokken bij waar ik mee bezig ben? Met welke stakeholders hebben we te maken?
  2. Wat is mijn verhaal, hoe kader ik waar ik mee naar voren kom?
  3. Wanneer en hoe komen we met elkaar in actie?

  Op basis van deze vragen komt er een ‘communicatief beleid’ waarin de signalen en geluiden uit de omgeving zijn meegenomen. (Marketresponse, 2014).

  Succesfactoren

  “Communiceren moet in je genen zitten, je moet het willen.” Een logische opmerking en daarom moet Factor C ook gezien worden als hulpmiddel. Met Factor C heb je een uiteindelijk doel wat je wilt bereiken en de bedoeling is dat je met elkaar de eventuele problemen om dit doel te bereiken van tevoren eruit haalt. Continu monitoren, signalen opvangen en dit terugkoppelen aan de organisatie.

  In de sessie valt vaak het woord Scrum. Scrum is een ontwikkelmethode die door de IT-wereld is afgekeken van hoe rugby teams werken. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het wordt al seen succesvolle methode gezien om in het verlengde van Factor C toe te passen. Waar Factor C meer gaat om communicatief beleid, gaat Scrum meer over het succesvol en flexibel samenwerken tussen verschillende betrokkenen en het behalen van concrete resultaten. Het beste is om deze twee methodes samen te pakken, laat de medewerkers bij elkaar komen, gezamenlijk communiceren en discussiëren over de mogelijkheden.

  Wat zien de deelnemers verder als de tot nu toe behaalde succesfactoren van Factor C?
  – Bewustwording en mindset bij de deelnemers;
  – Effectieve kernboodschappen;
  – Betrokkenheid.

  Dilemma: tijdsbesteding versus opbrengst van de medewerkers?

  “Collega’s hebben het al druk genoeg, hoe gaan zij Factor C omarmen?”. Een veel voorkomende angst bij de communicatieadviseurs. Hoe ga je om met dit soort vragen? Een idee is om de collega’s vanaf het begin af aan te confronteren met Factor C. Plaats bijvoorbeeld op het intranet alle relevante tips en adviezen. De medewerkers kunnen op die manier nog even rustig kijken en kloppen niet meteen aan bij de communicatieadviseurs. Daarnaast is het erg belangrijk dat er zogenaamde ‘touwtrekkers’ zijn. De projectleiders moeten als eerste de methodiek omarmen, op die manier kunnen zij het gemakkelijk verspreiden onder de belanghebbenden.
  Als laatste is het handig dat Factor C bestuurlijk wordt uitgedragen en bijvoorbeeld wordt meegenomen in de beoordelingsgesprekken Op die manier kan het gecontroleerd worden en kunnen de medewerkers gelijk hun “ei kwijt”.

  Hoe spits je Factor C toe op de huidige en snelle tijd?

  Er zijn verschillende manieren waarop Factor C toegespitst kan worden. De deelnemers van de workshop zijn het met elkaar eens dat het van belang is om bovenstaande tips in het Factor C proces mee te nemen, en daarnaast te kijken welke methodiek ondersteunend kan zijn om het proces te organiseren en tot resultaten te komen. Het belangrijkste is om allereerst de basis met elkaar te gaan doen. Daarna kan er gekeken worden naar bijvoorbeeld een toepassing die hierbij helpt. Scrum wordt veelal geopperd om samen te voegen met Factor C.
  Wanneer de basis is gelegd van Factor C, is het van belang om tussentijds te kijken welke nieuwe trends hierop moeten aansluiten. Het blijft een proces waar continu moet worden gecontroleerd hoe de stand van zaken is. Richt hier bijvoorbeeld een digitale plek voor in, of laat het terugkomen in het werkoverleg.
  Van regie naar contact: aan de slag met factor C!

  Over Spilter en Mett

  De sessie werd begeleid door Allard Dericks van Spilter, gastheer was Jeroen Rispens van Mett. Spilter en Mett werken nauw samen in projecten waar bijvoorbeeld online participatieprocessen (Mett) gecombineerd worden met offline stakeholder sessies (Spilter).

  • Spilter is de software om besluitvormingsprocessen op een digitale wijze te begeleiden en is daarom ideaal in te zetten voor Factor C. Zie ook spilter.nl
  • Mett is een online participatieplatform wat ingezet wordt van het informeren van bewoners over plannen tot het faciliteren van bewonersinitiatieven. Zie ook mett.nl