Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Overheid
  • Blog

  Burgerparticipatie is uit, overheidsparticipatie is in. Maar wat is overheidsparticipatie eigenlijk?

  Burgerparticipatie is uit, overheidsparticipatie is in. Inwoners krijgen steeds meer middelen tot hun beschikking om zich snel te organiseren. Mondig waren ze al, maar nu zie je steeds vaker dat ze ook kennis en kunde in hun eigen netwerk weten te vinden.

  Voor overheden betekent dit een rolverschuiving. Kun je ondersteunen in plaats van uitvoeren?

  Kracht van de burger

  Inwoners worden soms weggezet als niet erg betrokken. Participatietrajecten leveren te weinig op, het blijkt lastig om mensen uit te lokken tot een reactie. Wil je hier echt verandering in brengen, dan is het belangrijk bestaande energie op een bepaald onderwerp te herkennen en daarop aan te sluiten. Dan blijken burgers vaak ineens heel krachtig en initiatiefrijk.

  Laat zien wat er met de initiatieven wordt gedaan!

  Wil je burgerkracht aanboren, dat hebben we een aantal tips voor je:

  • Spreek intern af welke actie(s) je onderneemt als er een initiatief wordt geopperd en stel dit centraal in je communicatie. Het werkt motiverend als je van tevoren weet wat je aan reactie en/of uitkomst kan verwachten. Denk aan: ‘je krijgt binnen 2 werkdagen een persoonlijke reactie’ of ‘elke maand nodigen we de initiatiefnemers van 2 initiatieven uit voor een brainstormsessie’.
  • Blijf het netwerk onderhouden. Iedereen die zich registreert, inlogt, een idee inzendt of reageert is per definitie bovengemiddeld betrokken. Zie ze als ‘vrienden’ die je regelmatig een update geeft over nieuwe plannen, voortgang en uitvoering. Deel je successen maar geef ook aan waarom sommige plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
  • Durf in het begin veel energie te steken in de hoogst betrokkenen. Zij zijn degene met energie. Het kost onevenredig veel tijd en geld om een grote groep matig betrokkenen vanaf de start actief te betrekken. Maar na een aantal succesvolle trajecten, zullen ook zij geneigd zijn om hun burgerkracht te tonen. En help energieke initiatiefnemer bij het betrekken van hun lokale omgeving! Niet alleen via het online platform, maar misschien juist met een brief of een oproep via sociale media.

  Waarom een online participatieplatform?

  “Burgers zijn, met hun toegenomen opleidingsniveau en sterk verbeterd organiserend vermogen, het meest gemotiveerd zich in te zetten voor hun directe leefomgeving.” conclusie van het kabinet na onderzoeken naar de rol van de overheid in maatschappelijke initiatieven. Projecten of initiatieven in de eigen buurt of wijk kunnen op de hoogste betrokkenheid rekenen. Een online participatieplatform is een landingsplek voor dit soort initiatieven. Je kunt er reageren, maar ook bestaande initiatieven bekijken of checken waaraan een succesvol initiatief voldoet. Bovendien is een online platform ook een sociaal netwerk van hoog betrokkenen dat je als beheerder snel kan bereiken en activeren.

  De volgende stap: de doe-democratie

  Overheidsparticipatie kan nog een stap verder gaan. ‘Doe-democratie’ houdt in dat burgers niet alleen initiatieven inzenden, meedenken en meepraten, maar ook projecten zelf realiseren door eigen tijd en soms zelfs financiële middelen in te zetten. Partners+Pröpper heeft onderzoek gedaan naar de doe-democratie. In dit rapport staan de resultaten van een online enquête onder Nederlandse gemeenten over het ondersteunen en stimuleren van de doe-democratie. Uit deze enquête is gebleken dat meer dan de helft van de gemeenten in Nederland de doe-democratie op een bepaalde manier ondersteunt.

  In het rapport benoemt Partners+Pröpper de drie meest succesvolle strategieën. Ben jij het hiermee eens?

  1. Initiatiefnemers ondersteunen met tijd en deskundigheid uit de ambtelijke organisatie;
  2. Een betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner zijn;
  3. In de samenwerking actief zoeken naar win-win situaties.

  Maar niet alleen de overheid is enthousiast over de doe-democratie, ook burgers zijn enthousiast. Uit een onderzoek van PinkRoccade Local Government is gebleken dat wel 45 procent van de Nederlanders zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap.

  Uitdaging binnen de overheid

  De grootste uitdaging binnen gemeenten of andere overheden is om voldoende capaciteit vrij te maken om initiatieven te ondersteunen. Toch is dat minder erg dan verkeerde verwachtingen. Formuleer helder wat je wel doet en zorg ervoor dat daar ook intern goede afspraken over gemaakt zijn. Als je verwacht dat burgers zelf tijd en geld investeren, dan moet je boven alles een betrouwbare partner zijn.

  Participatie tussen de overheid en burgers

  Hoe zie jij de termen overheidsparticipatie en burgerparticipatie? Praat met ons mee door een reactie op deze blog te plaatsen of ons een bericht te sturen op Twitter (@SamenMett).