Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen
  • Bedrijven
  • Case
  • Sociaal intranet
  • Klantportaal
  • Samenwerkingsplatform

  Pré Wonen werkt intensief samen met huurders

  Pré Wonen is een regionale woningcorporatie die circa 28.000 mensen woon- en werkruimte biedt. Omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, ondersteunt de woningcorporatie actief de leefbaarheid in de wijken. Pré Wonen zet Mett in als portaal voor online bewonersparticipatie, om actief samen te werken met bewoners en gebruikers.

  Intensieve samenwerking met bewoners

  Door een portaal voor bewonersparticipatie wil Pré Wonen intensief samenwerken met huurders rondom de ontwikkeling van beheerplannen en beleid. Bewoners krijgen hierin de rol van adviseur en worden actief betrokken bij de organisatie. Zo draagt het portaal bij aan het behalen van het doel van de corporatie: iedereen een fijn thuis bieden.

  Het platform biedt bewoners de kans om samen te komen in bewonersadviesgroepen. Dit kan een tijdelijke of structurele groep zijn. In deze werkgroepen kunnen documenten worden geupload en updates worden gedeeld. Daarnaast worden nieuwsberichten op de nieuwspagina geplaatst, zodat iedereen op de hoogte blijft. Deze nieuwe manier van bewonersparticipatie is laagdrempelig: bewoners hoeven geen vergaderingen meer bij te wonen, maar bepalen zelf wanneer het hen uitkomt. Zo kan de corporatie doelgroepen betrekken bij de organisatie die minder tijd hebben, maar wel mee willen denken.

  Pré Wonen in het kort

  • Intranet en klantportaal, voor internen en externen
  • Sinds juni 2017
  • 1039 gebruikers
  • Interne communicatie, externen hebben toegang tot bepaalde pagina’s

  Een impressie van het platform

  Screenshot van documentenpagina op Pré Wonen