Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen

  Privacyverklaring METT

  Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties? Neem u gerust contact met ons op:

  • METT BV
  • Hooghiemstraplein 59, 3514 AX, Utrecht
  • helpdesk@mett.nl of 030 711 57 77

  Welke persoonsgegevens verwerken wij

  Door gebruik te maken van onze diensten of omdat u deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, verwerken we persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden door METT verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Organisatie waar je werkzaam bent
  • Functie
  • IP-adres
  • Browsertypes

  Waarom we gegevens nodig hebben

  METT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen versturen van emailnieuwsbrieven.
  • Het kunnen verwerken van uw demo-aanvraag.
  • Het kunnen toesturen van een door u aangevraagd factsheet.
  • Het optimaal laten functioneren van deze community/website.

  Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

  Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

  • u heeft toestemming gegeven;
  • u werkt voor een klant van METT en voor uw werkzaamheden is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • uw browser accepteert functionele en analytische cookies (Lees ook onze cookieverklaring).

  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met helpdesk@mett.nl.

  Leveranciers

  Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Mett BV: Mailchimp, Google Analytics, Pipedrive, Zendesk, Relatics, Van Oers Accountants, HTX automatisering (handelsnaam van Hometex B.V.). Met elke van hen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  Beveiliging

  De website van METT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat zodat uw gegevens versleuteld worden verzonden. Daarnaast zal METT alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies of onrechtmatig gebruik tegen te gaan.

  Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met ons.

  Uw rechten

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

  • Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
  • Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
  • Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

  Deze versie is bijgewerkt op 20 mei 2018