Demo aanvragen
Bel gerust 030 292 07 01
 • Demo aanvragen

  Disclaimer Mett

  Algemeen

  Deze website wordt door Mett onderhouden en beheerd. De informatie op de website van www.mett.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Door deze website (www.mett.nl) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  Gebruik van informatie

  Hoewel er veel zorg en aandacht besteed wordt aan de website, worden er geen enkele garanties gegeven op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

  Hyperlinks

  Bepaalde hyperlinks in deze website kunnen verwijzen naar websites van derden waarop Mett geen invloed heeft. Mett kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid en juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden. Mett aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mett. Het intellectuele eigendomsrecht berust bij Mett.